Pages

AGENCIJA ZA ORGANIZACIJU EVENTA VOLARE
AGENCIJA ZA ORGANIZACIJU EVENTA VOLARE
Tea Krulčić
Tea Krulčić je mlada poduzetnica koja nakon godine dan rada u HETA Asset Resolution Hrvatska odlučila na vlastiti poduzetnički pothvat. Sa partnerom Ivanom Nazlićem otvorit će agenciju za organizacije eventa. Sa početnim ulogom od 20 tisuća kuna temeljnog kapitala i vlastitim prostorom. Poduzetnici će se financirati putem vlastitih i tuđih izvora financiranja. Istraživanjem tržišta uočeno je da na području Hrvatske postoji veliki broj agencija koje se bave organizacijom...
AGRONET INFORMACIJSKI SUSTAV APPRRR
AGRONET INFORMACIJSKI SUSTAV APPRRR
Iva Tomić
U našoj zemlji, kao i svugdje u svijetu jedna od najvažnijih grana gospodarstva je poljoprivreda. Da bi poljoprivrednici proizvodili potrebnu hranu nužna im je pomoć matične države, kako kod nas tako i u Europskoj uniji čija smo punopravna članica od 2013. godine. Za svaku potporu nužno je ispunjavanje određenih uvjeta, zahtjeva, normi i procedura. Kako bi korisnici što jednostavnije, brže i lakše ispunjavali sve te kriterije Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i...
ANALIZA DISTRIBUCIJSKIH KANALA NA TRŽIŠTU RH NA PRIMJERU INHALATORA I ASPIRATORA
ANALIZA DISTRIBUCIJSKIH KANALA NA TRŽIŠTU RH NA PRIMJERU INHALATORA I ASPIRATORA
Damir Sviličić
Zadnjih godina zdravstvena industrija postala je jednom je od najsnažnijih industrija u svijetu. Razvoj znanosti i tehnologije omogućio je razvoj vrlo naprednih medicinskih uređaja za uporabu kod kuće, poput EKG uređaja, inhalatora, aspiratora, tlakomjera.Zbog rastućeg broja ljudi oboljelih od različitih pulmoloških bolesti širom svijeta, sve je važnija uloga inhalatora i aspiratora u njihovom liječenju pa se očekuje da će globalno tržište inhalatora za kućnu upotrebu...
ANALIZA INTEGRIRANE MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE NA PRIMJERU OPEL ASTRE U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA INTEGRIRANE MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE NA PRIMJERU OPEL ASTRE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Maja Koloda Havaši
Integrirana marketinška komunikacija je proces razvoja i primjene različitih oblika persuazivne komunikacije s potrošačima i potencijalnim kupcima u određenom vremenu. Cilj je integrirane marketinške komunikacije utjecati ili izravno usmjeriti ponašanje odabrane publike. Marketinški komunikacijski miks čine oglašavanje, izravna marketinška komunikacija, unapređenje prodaje, osobna prodaja, odnosi s javnošću, publicitet i vanjsko oglašavanje. Opel je osnovan 1862. godine u...
ANALIZA IZBORNIH PORUKA NA PARLAMENTARNIM IZBORIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA IZBORNIH PORUKA NA PARLAMENTARNIM IZBORIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Ana Kosec
Komunikacija je sredstvo pomoću kojeg dvije ili više osoba razmjenjuju informacije i međusobno utječu na svoja mišljenja i ponašanja. Komunikacija je dakle pojam u društvenim znanostima koji označava sveukupnost različitih oblika veza i dodira između pripadnika društva, a posebno prenošenje poruka od jedne osobe ili grupe osoba na drugu osobu ili grupe. Zbog toga je komunikacija društveno vrlo važna. Ona omogućava povezanost i djelovanje ljudi, koji leže u osnovi svih...
ANALIZA POLITIČKE KOMUNIKACIJE U VALU STVARANJA NOVIH POLITIČKIH POKRETA OD ULASKA HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU
ANALIZA POLITIČKE KOMUNIKACIJE U VALU STVARANJA NOVIH POLITIČKIH POKRETA OD ULASKA HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU
Dominik Bebek
Ovaj završni rad podijeljen je na dva dijela. U prvom dijelu rada navode se definicije i obilježja komuniciranja i političke komunikacije s osvrtom na razine te funkcije komunikacije. Također, u prvom dijelu rada govorit će se o povijesnom razvoju političkog komuniciranja, o pojavi modernih političkih kampanja te instrumentima i akterima bez kojih se ova vrsta komuniciranja ne bi mogla odvijati. U drugom dijelu završnog rada analizira se političko komuniciranje novonastalih...
B2B MARKETING HRVATSKOG TURIZMA
B2B MARKETING HRVATSKOG TURIZMA
Martin Vučković
Turizam je sveobuhvatna cjelina koja se može primijeniti na svakom području posebno s posebnim karakteristikama za svako područje posebno. Činjenica da se turizam razlikuje ovisno o geografskom području, društvenim okruženjima, političkim okruženju, itd. daje nam širok spektar mogućnosti kako ćemo pristupiti svakoj turističkoj destinaciji, atrakcijama i inovacijama kao marketingaši. Pošto je riječ o B2B marketingu u turizmu naš fokus kreiranja turističkog marketinga nije...
B2B MARKETING NA PRIMJERU 3DPRINTER.HR
B2B MARKETING NA PRIMJERU 3DPRINTER.HR
Ivan Hlevnjak
Nove tehnologije proizvodnje javljaju se iz godine u godinu, te služe kako bi unaprijedili sam proces proizvodnje. Prilagođavanje proizvođača dinamici tržišta, tj. naručiocu posla, 3D tehnologije omogućile su i drugim segmentima poduzeća brže i lakše reagiranje na same promjene na tržištu. 3D tehnologije bilježe jaki rast u korištenju unatoč edukativnim problemima na koje nailaze. Bitan je čimbenik brzog prototipiranja proizvoda kao i izradu gotovog proizvoda spremnog za...
B2B MARKETING U JAVNOM SEKTORU
B2B MARKETING U JAVNOM SEKTORU
Ivan Horvat
U zadatku ovog završnog rada obrađena je tema B2B marketinga u javnom sektoru, te uloga i značaj unaprjeđenja poslovanja uporabom elektroničke trgovine. Umijeće upravljanja u svakoj organizaciji doprinosi maksimalnom iskorištavanju resursa, u svrhu ostvarivanja interesa i ciljeva organizacije, a to vrijedi i za javni sektor. Najvažniji je resurs čovjek. Ipak, upravljanju najvažnijim resursom dosad se u praksi pridavalo nedovoljno pozornosti. Zadatak i obveza unaprjeđenja uporabom...
BANKARSTVO U REPUBLICI HRVATSKOJ
BANKARSTVO U REPUBLICI HRVATSKOJ
Mihovil Antica
Hrvatsko bankarstvo i hrvatski bankarski sustav su zadnjih dvadeset godina doživjeli mnoge promjene: promijenili su se propisi, tržišta, karakteristike klijenata te obujam poslovanja, no usprkos tim brojnim promjenama, temelj bankarskog poslovanja nije se promijenio. U dvadesetogodišnjem razdoblju tranzicije, hrvatski bankovni sustav je restrukturiran, rekapitaliziran i privatiziran. Na samom zakonskom uređenju sustava i na njegovom operativnom osposobljavanju je postignut značajan...
BRENDIRANJE KAO PREDUVJET STVARANJA PREPOZNATLJIVOSTI TURISTIČKE DESTINACIJE NA PRIMJERU OPĆINE MRKOPALJ
BRENDIRANJE KAO PREDUVJET STVARANJA PREPOZNATLJIVOSTI TURISTIČKE DESTINACIJE NA PRIMJERU OPĆINE MRKOPALJ
Zoran Đurović
Ovaj se završni rad bavi poveznicom marketinga s turizmom kao jednom od najraširenijih grana gospodarstva u Hrvatskoj. Uzima se gledište brendiranja te njegov utjecaj na turističku destinaciju u svrhu pospješivanja turističkih aktivnosti zadane destinacije. Potrebe brendiranja destinacije obuhvaćaju lokalitete općine Mrkopalj i njezinu turističku ponudu. Jedna od najbitnijih stavki ovoga rada jest stvaranje asocijacija marke čiji je krajnji produkt imidž destinacije kao glavna...
BRENDIRANJE RURALNOG TURIZMA U IMOTSKOJ KRAJINI
BRENDIRANJE RURALNOG TURIZMA U IMOTSKOJ KRAJINI
Marijan Malenica
Turizam u Imotskoj krajini razvija se strelovitom brzinom u zadnjih nekoliko godina. Prati se trend razvijanja ruralnih sredina u poželjne turističke destinacije. Zbog velikog broja prirodnih resursa, društvenih događanja te kulturne baštine Imotska krajina postaje nezaobilazna destinacija, koja zbog svog položaja, umjerene klime te srdačnih ljudi domaćina polako ali sigurno zauzima lidersku poziciju u ruralnom turizmu. Kako bi zadržala korak sa istim ili sličnim destinacijama sve...

Pages