završni rad
KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA MUZEJA ILUZIJA I MUZEJA PREKINUTIH VEZA NA DIGITALNIM PLATFORMAMA

Dijana Banović (2017)
Visoka poslovna škola Zagreb s pravom javnosti