specijalistički diplomski stručni
POLOŽAJ JAVNE NABAVE U RH NAKON ULASKA U EU

Vladimir Markulin (2017)
Visoka poslovna škola Zagreb s pravom javnosti