specijalistički diplomski stručni
MODELI LOGISTIČKIH USLUGA – NA PRIMJERU PODUZEĆA KUEHNE & NAGEL

Petra Horvatek (2017)
Visoka poslovna škola Zagreb s pravom javnosti