specijalistički diplomski stručni
BRENDIRANJE KAO PREDUVJET STVARANJA PREPOZNATLJIVOSTI TURISTIČKE DESTINACIJE NA PRIMJERU OPĆINE MRKOPALJ

Zoran Đurović (2017)
Visoka poslovna škola Zagreb s pravom javnosti