specijalistički diplomski stručni
POLOŽAJ ENERGETIKE KAO GOSPODARSKE GRANE U RH NAKON ULASKA U EU

Darko Kuzmić (2017)
Visoka poslovna škola Zagreb s pravom javnosti