završni rad
ULOGA GESTIKE U NEVERBALNOJ KOMUNIKACIJI

Katarina Bjažić (2017)
Visoka poslovna škola Zagreb s pravom javnosti