specijalistički diplomski stručni
OBJEKTIVIZACIJA ŽENA U MEDIJIMA I UTJECAJ NA PSIHU

Adnan Kazić (2017)
Visoka poslovna škola Zagreb s pravom javnosti