specijalistički diplomski stručni
MARKETINŠKE AKTIVNOSTI BANAKA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Anđelka Fluka (2017)
Visoka poslovna škola Zagreb s pravom javnosti