specijalistički diplomski stručni
POLITIČKA KOMUNIKACIJA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA KAO FUNKCIONALNA I ETIČKA DIMENZIJA KAMPANJE

Ivana Šipoš (2017)
Visoka poslovna škola Zagreb s pravom javnosti