specijalistički diplomski stručni
MOTIVACIJA DJELATNIKA KAO STRATEŠKI VAŽAN ČIMBENIK USPJEHA PODUZEĆA

Nina Žiković (2018)
Visoka poslovna škola Zagreb s pravom javnosti