specijalistički diplomski stručni
UTJECAJ DRUŠTVENIH MREŽA NA KOMUNIKACIJSKU KULTURU

Krešimir Bartulović (2018)
Visoka poslovna škola Zagreb s pravom javnosti