specijalistički diplomski stručni
TURISTIČKA PONUDA GRADA DUGA RESA I RAZVOJ TURIZMA NA RIJECI MREŽNICI

Ino Stojković (2018)
Visoka poslovna škola Zagreb s pravom javnosti