specijalistički diplomski stručni
MARKETINŠKA KOMUNIKACIJA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Filip Andjel (2018)
Poslovno veleučilište Zagreb