završni rad
RETORIKA MALALE YOUSAFZAI

Ana Troha (2018)
Poslovno veleučilište Zagreb