završni rad
KOMUNIKACIJSKI ASPEKTI POSLOVNOG SASTANKA

Đurđa Lovrić (2016)
Visoka poslovna škola Zagreb s pravom javnosti