Pages

AGENCIJA ZA ORGANIZACIJU EVENTA VOLARE
AGENCIJA ZA ORGANIZACIJU EVENTA VOLARE
Tea Krulčić
Tea Krulčić je mlada poduzetnica koja nakon godine dan rada u HETA Asset Resolution Hrvatska odlučila na vlastiti poduzetnički pothvat. Sa partnerom Ivanom Nazlićem otvorit će agenciju za organizacije eventa. Sa početnim ulogom od 20 tisuća kuna temeljnog kapitala i vlastitim prostorom. Poduzetnici će se financirati putem vlastitih i tuđih izvora financiranja. Istraživanjem tržišta uočeno je da na području Hrvatske postoji veliki broj agencija koje se bave organizacijom...
AGRONET INFORMACIJSKI SUSTAV APPRRR
AGRONET INFORMACIJSKI SUSTAV APPRRR
Iva Tomić
U našoj zemlji, kao i svugdje u svijetu jedna od najvažnijih grana gospodarstva je poljoprivreda. Da bi poljoprivrednici proizvodili potrebnu hranu nužna im je pomoć matične države, kako kod nas tako i u Europskoj uniji čija smo punopravna članica od 2013. godine. Za svaku potporu nužno je ispunjavanje određenih uvjeta, zahtjeva, normi i procedura. Kako bi korisnici što jednostavnije, brže i lakše ispunjavali sve te kriterije Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i...
ANALIZA DISTRIBUCIJSKIH KANALA NA TRŽIŠTU RH NA PRIMJERU INHALATORA I ASPIRATORA
ANALIZA DISTRIBUCIJSKIH KANALA NA TRŽIŠTU RH NA PRIMJERU INHALATORA I ASPIRATORA
Damir Sviličić
Zadnjih godina zdravstvena industrija postala je jednom je od najsnažnijih industrija u svijetu. Razvoj znanosti i tehnologije omogućio je razvoj vrlo naprednih medicinskih uređaja za uporabu kod kuće, poput EKG uređaja, inhalatora, aspiratora, tlakomjera.Zbog rastućeg broja ljudi oboljelih od različitih pulmoloških bolesti širom svijeta, sve je važnija uloga inhalatora i aspiratora u njihovom liječenju pa se očekuje da će globalno tržište inhalatora za kućnu upotrebu...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU PODUZEĆA
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU PODUZEĆA
Snježana Lugarić
Poslovanje poduzeća analiziramo pomoću brojnih informacija. Kvalitetne informacije doprinose uspješnosti poslovanja i predstavljaju bazu za financijsko izvještavanje. Financijski izvještaji čine završnu fazu računovodstvenog procesuiranja podataka i javljaju se kao nositelji financijskih informacija. Financijski izvještaji moraju biti pouzdani, razumljivi, usporedivi i sastavljeni u skladu s računovodstvenim načelima i standardima. Menadžment vrši analizu poslovanja kojom...
ANALIZA INTEGRIRANE MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE NA PRIMJERU OPEL ASTRE U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA INTEGRIRANE MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE NA PRIMJERU OPEL ASTRE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Maja Koloda Havaši
Integrirana marketinška komunikacija je proces razvoja i primjene različitih oblika persuazivne komunikacije s potrošačima i potencijalnim kupcima u određenom vremenu. Cilj je integrirane marketinške komunikacije utjecati ili izravno usmjeriti ponašanje odabrane publike. Marketinški komunikacijski miks čine oglašavanje, izravna marketinška komunikacija, unapređenje prodaje, osobna prodaja, odnosi s javnošću, publicitet i vanjsko oglašavanje. Opel je osnovan 1862. godine u...
ANALIZA IZBORNIH PORUKA NA PARLAMENTARNIM IZBORIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA IZBORNIH PORUKA NA PARLAMENTARNIM IZBORIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Ana Kosec
Komunikacija je sredstvo pomoću kojeg dvije ili više osoba razmjenjuju informacije i međusobno utječu na svoja mišljenja i ponašanja. Komunikacija je dakle pojam u društvenim znanostima koji označava sveukupnost različitih oblika veza i dodira između pripadnika društva, a posebno prenošenje poruka od jedne osobe ili grupe osoba na drugu osobu ili grupe. Zbog toga je komunikacija društveno vrlo važna. Ona omogućava povezanost i djelovanje ljudi, koji leže u osnovi svih...
ANALIZA NEVERBALNE I PARAVERBALNE KOMUNIKACIJE ZORANA MILANOVIĆA
ANALIZA NEVERBALNE I PARAVERBALNE KOMUNIKACIJE ZORANA MILANOVIĆA
Ivana Vrdoljak
Ovaj rad donosi osvrt na poslovni svijet komunikacija koje se dotiču svih njezinih oblika i karakteristika, ponajviše na političku komunikaciju. Radi li se o verbalnoj, neverbalnoj ili paraverbalnoj komunikaciji, doista možemo tvrditi kako niti jedna ne isključuje niti umanjuje drugu. Svaki način komuniciranja nosi svoju težinu i vrijednost te se mora znati uskladiti s drugim elementima komunikacije. Iako različite po svom obliku i težini svladavanja, sve ove vrste komunikacija su...
ANALIZA POLITIČKE KOMUNIKACIJE U VALU STVARANJA NOVIH POLITIČKIH POKRETA OD ULASKA HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU
ANALIZA POLITIČKE KOMUNIKACIJE U VALU STVARANJA NOVIH POLITIČKIH POKRETA OD ULASKA HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU
Dominik Bebek
Ovaj završni rad podijeljen je na dva dijela. U prvom dijelu rada navode se definicije i obilježja komuniciranja i političke komunikacije s osvrtom na razine te funkcije komunikacije. Također, u prvom dijelu rada govorit će se o povijesnom razvoju političkog komuniciranja, o pojavi modernih političkih kampanja te instrumentima i akterima bez kojih se ova vrsta komuniciranja ne bi mogla odvijati. U drugom dijelu završnog rada analizira se političko komuniciranje novonastalih...
ANALIZA PROVEDBE GLOBALNIH CILJEVA ODRŽIVOG RAZVOJA U GOSPODARSTVU REPUBLIKE HRVATSKE
ANALIZA PROVEDBE GLOBALNIH CILJEVA ODRŽIVOG RAZVOJA U GOSPODARSTVU REPUBLIKE HRVATSKE
Branimir Čubrilo
Od kako je održana konferencija Ujedinjenih naroda o održivom razvoju 25. rujna 2015. godine na kojoj je predstavljeno 17 Globalnih ciljeva održivog razvoja u sklopu Programa 2030., o ovoj temi nije bilo mnogo govora u Hrvatskoj. Globalni ciljevi održivog razvoja važan su kotač održivog razvoja i njihova ideja i realizacija trebala bi biti sastavnim dijelom razvoja i napretka Hrvatske. Gdje stojimo, kakva je perspektiva i u kojoj mjeri hrvatsko gospodarstvo radi na njihovoj...
ANALIZA RAZLIČITIH OBLIKA PROPAGANDE, POIMANJA ODREĐENIH PROPAGANDNIH SADRŽAJA TE ULOGA UČINKOVITOSTI NACISTIČKE PROPAGANDE
ANALIZA RAZLIČITIH OBLIKA PROPAGANDE, POIMANJA ODREĐENIH PROPAGANDNIH SADRŽAJA TE ULOGA UČINKOVITOSTI NACISTIČKE PROPAGANDE
Marko Škrtić
Nacionalsocijalizam (nacizam) je svakako jedna od ideologija koje su obilježile 20. stoljeće. Nositelji te ideologije, članovi Nacionalsocijalističke njemačke radničke stranke (NSDAP), i njihova stranka isprva su od strane velikog broja suvremenika bili podcjenjivani i ismijavani. Malo tko je tada mogao predvidjeti kakav će rast popularnosti u Weimarskoj republici (Njemačkoj) ova stranka vrlo brzo doživjeti. Sve će kulminirati dolaskom na vlast i uvođenjem diktature koja će...
ANALIZA VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE
ANALIZA VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE
Ante Čičak
Tema ovoga rada je vanjska politika Republike Hrvatske. U radu se opisuju sami počeci diplomacije te njezina definicija. Vanjska politika je politika koju jedna država vodi prema drugim državama, u cilju zaštite svojih interesa. Kroz vanjsku politiku država nastoji ostvariti sigurnosne i ideološke ciljeve, kao i socijalnu sigurnost. Povijest diplomacije seže do najranijih razdoblja. Hrvatsku vanjsku politiku u protekla dva desetljeća samostalnosti države obilježilo je uspješno...
B2B MARKETING HRVATSKOG TURIZMA
B2B MARKETING HRVATSKOG TURIZMA
Martin Vučković
Turizam je sveobuhvatna cjelina koja se može primijeniti na svakom području posebno s posebnim karakteristikama za svako područje posebno. Činjenica da se turizam razlikuje ovisno o geografskom području, društvenim okruženjima, političkim okruženju, itd. daje nam širok spektar mogućnosti kako ćemo pristupiti svakoj turističkoj destinaciji, atrakcijama i inovacijama kao marketingaši. Pošto je riječ o B2B marketingu u turizmu naš fokus kreiranja turističkog marketinga nije...

Pages